Ανακοίνωση της ΔΗΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογής πολυμέσων για έξυπνες συσκευές και συγκέντρωση και καταχώριση πληροφοριακού υλικού σχετικών με το σπήλαιο πηγών Αγγίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογής πολυμέσων για έξυπνες συσκευές και συγκέντρωση και καταχώριση πληροφοριακού υλικού σχετικών με το σπήλαιο πηγών Αγγίτη στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves».

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογής πολυμέσων για έξυπνες συσκευές και  συγκέντρωση και καταχώριση πληροφοριακού υλικού σχετικών με το σπήλαιο πηγών Αγγίτη στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves» που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και εννέα μήνες μετά από αυτή. Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες ανάπτυξης διαδραστικής εφαρμογής πολυμέσων για έξυπνες συσκευές, σύμφωνα με την 536/08-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης.

 

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email