Ανακοίνωση της ΔΗΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης έργου στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves».

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης έργου στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves» που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 03/06/2021, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων που θα εγκριθούν για το έργο. Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες διοικητικής - γραμματειακής υποστήριξης, διαχείρισης έργου και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εύρεση και ανταλλαγή καλών πρακτικών διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 534/08-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης.

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email