Ανακοίνωση της ΔΗΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης για ανάθεση δράσεων προβολής και δημοσιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης για ανάθεση δράσεων προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves».

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών δημιουργίας εκστρατειών προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμού και παραγωγής έντυπου υλικού και εκπόνησης σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης και μάρκετινγκ επισκέψιμων σπηλαίων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves» που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες δημιουργίας εκστρατειών προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμού και παραγωγής έντυπου υλικού και εκπόνησης σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης και μάρκετινγκ επισκέψιμων σπηλαίων του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 535/08-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email