ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

anakoinwsh2     Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Σχολή Απολυμαντών ότι μπορούν να υποβάλλουν  ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας - Λ.Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα - Τηλ.: 21321600367., από τις 26/5/2014 έως τις22/6/2014.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 ''Αντικατάσταση κυψελών'' και 3.2 ''’Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας'' έτους 2014.

 

 anakoinwsh2

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Νομού μας ότι για να ενταχθούν στις παραπάνω Δράσεις, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση στο Κέντρο Μελισ/μίας Κεντρικής Μακεδονίας (26ο χλμ ΕΟ Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, Βασιλικά Θεσ/νίκης,  Τ.Κ. 570 06)  έως την 27/06/2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 3.1 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι κάτοχοι  θεωρημένου μελισ/κού βιβλιαρίου και δηλώνουν τα μελισ/νη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 3.2 έχουν οι ‘’επαγγελματίες αγρότες’’ και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον κατέχουν πάνω από 150 παραγωγικά μελίσσια. Η αίτηση  είναι κοινή για τις δύο Δράσεις και μπορεί να υποβληθεί: 

α) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (εντός προθεσμίας)                 

β) αυτοπροσώπως

γ) δια αντιπροσώπου (με σχετική εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή).

Κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (ατομική και σκάφους) στη θάλασσα

psaria-660-4

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Δράμας ανακοινώνονται τα εξής:

Εξισωτική Αποζημίωση

anakoinwsh2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212  (Εξισωτική Αποζημίωση) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Έναρξη χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

 

anakoinwsh2.

Έναρξη χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει ότι:

  • η ισχύς των Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με αναπηρίες  του έτους 2013 λήγει στις 31-05-2014
  • η ανανέωση και η έκδοση των Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με αναπηρίες  αρχίζει ημέρα Τετάρτη  23/04/2014 και  λήγει στις  31/12/2014
  • Οι πολίτες μπορούν να θεωρούν τα δελτία μετακίνησης στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (γραφείο 321 του 3ου ορόφου του Διοικητηρίου από 8:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης  Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων.
  • Η έκδοση των δελτίων θα γίνεται μόνο στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (γραφείο 321 του 3ου ορόφου του Διοικητηρίου) από 8:00 π.μ. μέχρι και 14:00 μ.μ.
  • Στα ΚΕΠ του Δήμου διαμονής των δικαιούχων θα θεωρούνται ΜΟΝΟ τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ που θεωρήθηκαν ως τις 31-12-2013 .
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr