7η πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22-7-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ σε τακτική συνεδρίαση της Ε Π Ζ η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:   Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ Τσακύρη Εμμανουέλας στη ΤΚ Φωτολίβους

ΘΕΜΑ 2ο   Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ Αντωνίου Αντώνιου   στη ΤΚ Φωτολίβους

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr