3η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 29/1/2019 και ώρα 10:00

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018

  2. Εγκριση πρακτικού εκμίσθωσης τμήματος 500 τμ από το αριθ.4014 δημοτικό αγροτεμάχιο της ΔΚ Προσοτσάνης

  3. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης-διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  4. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ»

  5. Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»


Εκτύπωση   Email