2η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019

 

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 1η τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019

  2. Εγκριση του Πρακτικού 3 της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

  3. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ» έτους 2019

  4. Εγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»


 


Εκτύπωση   Email