27η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 17η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019

  2. Εγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας, του Αντιδημάρχου κ.Ψωμά Αλεξάνδρου

  3. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου

  4. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με την έφεση που κατέθεσαν οι κ.κ. Σίσκου Δημήτριος-Σίσκου Ευαγγελία και καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου.

  5. Εγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2018 σύμφωνα με την αριθ.10/2019 απόφασή της

  6. Εγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»


Εκτύπωση   Email