22η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 9:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 14η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

  2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019

  3. Εγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων

  4. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος

  5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης δημοτικών αγρών

  6. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» και συγκρότηση επιτροπής

  7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής-προφορικής-μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικών οικοπέδων πλησίον της κεντρικής πλατείας στην κοινότητα Προσοτσάνης

  8. Αντικατάσταση της αριθ. 23/2019 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου ανάθεση σε Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης

  9. Εγκριση του Πρακτικού 3 του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης»

  10. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»


Εκτύπωση   Email