21η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 9:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 13η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

  2. Αντικατάσταση της αριθ.19/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου σχετικά με την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε το ΝΠΔΔ «Ιερός Ναός Πετρούσας» κατά της αριθ.54/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης και κατά του Δήμου Προσοτσάνης.

  3. Εγκριση Πρακτικού 2 του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ.99/2017».

  4. Εγκριση του Πρακτικού 1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

  5. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» συνολικού προϋπολογισμού 92.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών.


Εκτύπωση   Email