23η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 9:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 15η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019


Εκτύπωση   Email