20η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:30π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4623/2019

  2. Εισήγηση για την 12η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

  3. Εγκριση τροποποίησης της αριθ.11625/6-12-2018 σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου

  4. Εγκριση μετακινήσεων των υπαλλήλων καθαριότητας

  5. Αντικατάσταση της αριθ.21/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  6. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού και την κατάργηση δίκης του αντιδίκου ΝΠΔΔ «Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πετρούσας» και καθορισμού της αμοιβής του

  7. Εγκριση Πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης»

  8. Εγκριση του Πρακτικού 2 (έλεγχος δικ/κών και κατακύρωση αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της ΤΚ Φωτολίβους»

  9. Εγκριση του Πρακτικού 2 (έλεγχος δικ/κών και κατακύρωση αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Σιταγρών»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email