17η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Αυγούστου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αποδοχή δωρεάς ενός ηλεκτρονικού οργάνου βλαβών αγωγών, από την εταιρεία ¨ΗΦΑΙΣΤΟΣ¨ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε
  2. Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών του Ομίλου Εταιρειών STAR ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  3. Ορισμός Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης που κατέθεσαν οι κ.κ.Καραταγλίδης Ευστάθιος, Σκριτζόβαλης Νικόλαος και Γιαμουρίδης Θεοχάρης.
  4. Έγκριση του πρακτικού Ν.1 (αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ.99/2017».
  5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»
  6. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού   μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»  συνολικού προϋπολογισμού  818,50€ με ΦΠΑ και συγκρότηση των επιτροπών του διαγωνισμού

Εκτύπωση   Email