18η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Προέλεγχος του Απολογισμού, Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και υποβολή Εκθέσεως επ’ αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

  2. Έγκριση του πρακτικού Ν.1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης»


Εκτύπωση   Email