16η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 11η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

  2. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο Δικηγόρο και καθορισμό της αμοιβής του.

  3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα κατά της αριθ. Α60/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

  4. ‘Έγκριση του πρακτικού Ν.1 της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της Τ.Κ. Φωτολίβους».

  5. Έγκριση του πρακτικού Ν.1 της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σιταγρών».


Εκτύπωση   Email