14η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2019

  2. Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου

  3. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή την παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.41/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας.

  4. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  5. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή την παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.60/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας.


Εκτύπωση   Email