13η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:30μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΤΑΦΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΗΣ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

  4. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

  5. Τροποποίηση της αριθ.72/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής


Εκτύπωση   Email