12η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017»

  2. Εγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης του δημοτικού κτίσματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» της ΤΚ Σιταγρών

  3. Εγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης του δημοτικού κτίσματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της ΔΚ Προσοτσάνης

  4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και έγκριση αμοιβής του


Εκτύπωση   Email