24η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμου του Δήμου οικ.έτους 2017

  2. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών )του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  3. Εγκριση του εν μέρει άγονου αποτελέσματος της προμήθειας ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» του ανοικτού διαγωνισμού (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  4. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  5. Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έγκριση μελέτης

  7. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού–τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» και συγκρότηση επιτροπών

  8. Εξέταση της αριθ.15574/13-11-2017 ένστασης του οικονομικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε) κατά της αριθ.143/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»


Εκτύπωση   Email