25η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση – δέσμευση- αποδέσμευση πιστώσεων, περιόδου 2017-2018

  2. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου

  3. Εγκριση του Πρακτικού 3 κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας δημοτικών αγροτεμαχίων

  5. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Εγκριση του πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»

  8. Σύνταξη Προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικον. έτους 2018


Εκτύπωση   Email