21η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων Δήμου

  2. Εγκριση του Πρακτικού 1 (έλεγχος δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος)της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 


Εκτύπωση   Email