22η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 10η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

  2. Ανάκληση της αριθ.103/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω εφαρμογής του «Κλεισθένη»)

  3. Εγκριση της αριθ.1/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπών του διαγωνισμού.

  4. Εγκριση της αριθ.22/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)» (Ανάληψη υποχρέωσης 375/2018)

  5. Εγκριση της αριθ.17/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (Ανάληψη υποχρέωσης 381/2018)

 


Εκτύπωση   Email