21η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση (11η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου

  2. Εγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου

  3. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε ο κ.Γιαννίκης Αθανάσιος 


Εκτύπωση   Email