20η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017

2. Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης του Δήμου οικ.έτους 2017

3. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά την εκδίκαση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου

4. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση αίτησης του κ.Χαρπαντίδη Σωκράτη

5. Εγκριση της μελέτης «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»

6. Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» και έγκριση της αριθ.18/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.


Εκτύπωση   Email