16η Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σύγκλησης «ΕΚΤΑΚΤΗΣ» συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο75 Ν.3852/2010)

 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος διότι ενώ με  την αριθ. 77/2018  απόφαση της  Ο.Ε.  ορίστηκαν   τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)–ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ» στη συνέχεια δήλωσαν  αδυναμία για  την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Η υπηρεσία μας προέβη στις σχετικές ενέργειες και απευθύνθηκε  στο Μητρώο Μελών Επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ.) και στην υπηρεσία Δ11 Διαγωνισμοί της Γενικής γραμματείας Δημοσίων έργων, διαβιβάζοντας  τα έγγραφα αδυναμίας των μελών .
Επειδή η ημερομηνία της δημοπράτησης του ανωτέρω έργου έχει προγραμματιστεί στις 10/7/2018 και η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών στις 13/7/2018 παρακαλούμε για την εκ νέου συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού,  (η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 06/07/2018)  τροποποιώντας σχετικά την αριθ. 77/2018  απόφαση της  Ο.Ε. Καλείσθε να προσέλθετε σε  έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΚ Προσοτσάνης, στις 6 Ιουλίου  ημέρα Παρασκευή   και ώρα  9.30 πμ  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Τροποποίηση  της  αριθ. 77/2018 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής  διαγωνισμού του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)–ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ»


Εκτύπωση   Email