15η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πίστωσης του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018

  2. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αίτηση της «ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΝΟΒΑΛΗΣ Ι.Κ.Ε.»

 


Εκτύπωση   Email