14η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018

  2. Εισήγηση για την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

  3. Εισήγηση για επιβολή εκτάκτου και εφάπαξ τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΤΚ Πετρούσας ενόψει εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πετρούσας»

  4. Εγκριση του πρακτικού 1 (αποσφράγισης διενέργειας & αξιολόγησης δικαιολογητικών προσφορών) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA TOUR INTERREG»

  5. Εγκριση του πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος)του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Εγκριση του πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) της συνοπτικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Εγκριση του πρακτικού 2 (αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Integrated Tourism Approach for the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr» και ακρωνύμιο «INTEGRA-TOUR»

  8. Εγκριση του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» σχετικά με την αριθ.4585/25-5-2018 ένσταση του οικονομικού φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΠΟΥΓΙΟΥΔΟΓΛΟΥ κατά της αριθ.72/2018 απόφασης της ΟΕ περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού.

 


Εκτύπωση   Email