8η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Mαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

  2. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2018.

  3. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών.

  4. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.

  5. Οικονομική ενίσχυση ενδεών του Δήμου.

  6. Έγκριση διενεργείας ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA TOUR INTERREG.

  7. Έγκριση Πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση υλοτομημένων δένδρων λεύκης.

  8. Έγκριση πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου.

  9. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

 


Εκτύπωση   Email