7η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 Mαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

  2. Εισήγηση για 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

  3. Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

  4. Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

  5. Έγκριση διενεργείας ανοικτού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

  6. Έγκριση όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση υλοτομημένων δένδρων λεύκης.

  7. Έγκριση όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Σχολείου Μικροκάμπου.

  8. Έγκριση του άγονου αποτελέσματος της αρχικής και της επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση δυο (2) ιδιωτικών ακινήτων στην έδρα του Δήμου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.


Εκτύπωση   Email