6η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ

για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».


Εκτύπωση   Email