5η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

  2. Εισήγηση για 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018

  3. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος 6.988τμ από το αριθ.10946 κοινόχρηστο δημοτικό αγροτεμάχιο στη ΔΚ Προσοτσάνης

  4. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας

  5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής

  6. Τροποποίηση της αριθ.84/2017 απόφασης της ΟΕ

  7. Ανάθεση εκ νέου σε Δικηγόρο, της εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη δικάσιμο της έφεσης που κατέθεσε ο κ.Μαυρουδής Νακόπουλος

  8. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αίτηση του κ.Αναστασίου Γαϊτάνου

  9. Εγκριση του πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος) του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ»


Εκτύπωση   Email