4η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

  2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017

  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση ακινήτων πλησίον της κεντρικής πλατείας στη ΔΚ Προσοτσάνης

  4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος 6.988 τμ από το αριθ.10946 κοινόχρηστο δημοτικό αγροτεμάχιο στη ΔΚ Προσοτσάνης

  5. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΕΡΑΜΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΩΝ»

  6. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΥΛΟ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ»

  7. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ»

  8. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

  9. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»


Εκτύπωση   Email