3η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2018

 

 

 


Εκτύπωση   Email