1η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 29-1-2019 και ώρα 18:00

thyreos

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 29-1-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε σε Τακτική (1η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018

2ο ΘΕΜΑ

Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

3ο ΘΕΜΑ

1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

4ο ΘΕΜΑ

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

5ο ΘΕΜΑ

Αμοιβή δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας

6ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Εκδηλώσεων των ΚΑΠΗ και της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

7ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσιών του τομέα Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019

8ο ΘΕΜΑ

Προγραμματισμός και αποστολή αιτημάτων πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2019

9ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής ΤΕΙ στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

10ο ΘΕΜΑ

Αίτημα υπαλλήλου του ΝΠΔΔ μέλους της Επιτροπής προμηθειών


Εκτύπωση   Email