1η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 20-1-2020 και ώρα 16:00 να προσέλθετε σε Τακτική (1η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019

2ο θέμα

Αποδοχή επιχορήγησης 21.011,28 ευρώ λόγω ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων και στολών για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης», στην Υποδράση 19.2.4.5., στο πλαίσιο της με αριθμ.108/30-3-2018 Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., κατόπιν της με αριθμ. Α.Π. 6178/19-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

3ο θέμα

1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

4ο θέμα

Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν της με αριθμ. 259 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

5ο θέμα

Ενέργειες σχετικά με την Αίτηση των υπαλλήλων ΕΣΠΑ ΙΔΟΧ των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (μέσω δικηγορικού γραφείου Δράμας) για εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 2 της από 3.8.2018 Συλλογικής Σύμβασης εργασίας έτους 2018 της ΠΟΕ ΟΤΑ .

6ο θέμα

Έγκριση Εκδηλώσεων έτους 2020 των ΚΑΠΗ και της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης


Εκτύπωση   Email