14η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 17:30 να προσέλθετε σε Τακτική (14η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

θέματα

1ο θέμα

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2020 .

2ο θέμα

Έγκριση ενεργειών –υποχρεώσεων που απορρέουν από την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας.

3ο θέμα

Έγκριση των δράσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και των γονέων τους σε θέματα διατροφής και υγιεινής των δοντιών.

4ο θέμα

Διοργάνωση κοινής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

5ο θέμα

Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του ΚΑΠΗ Προσοτσάνης.

6ο θέμα

Δερματολογικές εξετάσεις του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών.


Εκτύπωση   Email