12η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 11-11-2019 και ώρα 17:30 να προσέλθετε σε Τακτική (12η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

θέματα

1ο θέμα

Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατόπιν των 4/2019 και 49/2019 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ.

2ο θέμα

Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατόπιν της 20/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ.


Εκτύπωση   Email