13η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 17:00 να προσέλθετε σε Ειδική (13η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

θέματα

1ο θέμα

Κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2020.

2ο θέμα

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2020.

2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία


Εκτύπωση   Email