11η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 11-11-2019 και ώρα 17:00 να προσέλθετε σε Ειδική (11η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

θέματα

1ο θέμα

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.


Εκτύπωση   Email