10η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 17:30 να προσέλθετε σε Τακτική (10η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο».

2ο ΘΕΜΑ

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019.

3ο ΘΕΜΑ

6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

4ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2019-2020.

5ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2019-2020.


Εκτύπωση   Email