14η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 19-11-2018 και ώρα 17:30

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

 

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 19-11-2018 και ώρα 17:30 να προσέλθετε σε Ειδική (14η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019.

2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)

 


Εκτύπωση   Email