Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη Δημοτικού Συµβουλίου και Συµβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικὠν Κοινοτήτων για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα µε την υπ' αριθµό 14/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης στις 25.08.2019, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.µ. , ώστε σε δηµόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.

 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Αθανασιάδης

 

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email