13ο Δημοτικό Συμβούλιο - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 29-08-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 13η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάθεση και Ψήφιση Πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ.

 2. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την υπηρεσία «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’.

 3. Έγκριση κοπής δέντρων στην Τ.Κ. Μικρόπολης.

 4. Έγκριση κοπής δέντρων στην Τ.Κ. Καλής Βρύσης.

 5. Έγκριση κοπής δέντρων στην Τ.Κ. Χαριτωμένης.

 6. Έγκριση κοπής δέντρων στην Τ.Κ. Σιταγρών.

 7. Έγκριση κοπής δέντρων στην Τ.Κ. Μαυρολεύκης.

 8. Τοποθέτηση μνημείου προσφύγων στη Δ.Κ. Προσοτσάνης.

 9. Έγκριση της 44/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Π. οικ. Έτους 2019.»

 10. Α. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή των χρηματικών βοηθημάτων.

 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης των προμηθειών με τίτλο:

 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 67060 διακήρυξη 11176/27.11.2018"

 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ», αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66656 διακήρυξη 11128/27.11.2018"

 1. Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email