4ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00

dimotiko symboylio

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2019»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 26-03-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 4η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό ΙΔΟΧ σχετικά με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

 2. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Προσοτσάνης.

 3. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 και Π.Ε.Ε. έτους 2019.

 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για το έτος 2019.

 5. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου.

 6. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Προσοτσάνης.

 7. Αποδοχή αιτήματος για μεταφορά οφειλών που δημιουργήθηκαν από βεβαίωση σε άλλον οφειλέτη, δημοτικών τελών ακινήτου (οικίας) στην Καλλιθέα, με σκοπό την εξόφληση τους.

 8. Έγκριση μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Σιταγρών με την διαδικασία της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας.

 9. Έγκριση μίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου αρ.320β Αργυρούπολης με την διαδικασία της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας.

 10. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση τμήματος του υπ’ αριθμ 3266 αγροτεμαχίου αναδασμού της Τ.Κ. Κοκκινογείων στο Δήμου Προσοτσάνης.

 11. Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης περιποίησης πάρκων - χώρων πρασίνου του Δήμου Προσοτσάνης.

 12. Δημοπράτηση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας Προσοτσάνης.

 13. Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας.

 14. Αποδοχή χρηματοδότησης – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης.

 15. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου τελικής έκτασης 96,86232στρ στη θέση «ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» της Τ.Κ. Κοκκινογείων από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»

 16. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου τελικής έκτασης 89,17178στρ στη θέση «ΔΙΧΑΛΟΝ» της Τ.Κ. Κοκκινογείων από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»

 17. Υποβολή δύο προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 18. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης, Α΄ δόση 2019.

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.

 2. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.

 3. Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 4. Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

 5. Ορισμός υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο.

 6. Τροποποίηση Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 7. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 8. Τροποποίηση-διόρθωση της μισθωμένης έκτασης των αγρών 37Α – 37Β Μαυρολέυκης.

 9. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου τελικής έκτασης 49,99936στρ στη θέση «Μαντριά» της Δ.Ε. Προσοτσάνης από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email