3ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00

dimotiko symboylio

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2019»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 27-02-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 3η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση επί του ετήσιου Τεχνικού Απολογισμού έτους 2018 και του Τεχνικού Προγραμματισμού έτους 2019 έργων και μελετών του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ (παρ.2 άρθρου 242 του Ν.4555/2018).

 2. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.

 3. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.

 4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.»

 5. Α. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή του χρηματικού βοηθήματος.

 6. Συμπληρωματική Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα για δαπάνες Θέρμανσης σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης.

 7. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.

 8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα ποσά ανάθεσης σε ιδιωτικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων του Δήμου.

 9. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια της «Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Έκθεσης Φωτολίβους 2019».

 10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 2788α – Τ3 στο αγρόκτημα Περιχώρας.

 11. Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της οδού από διασταύρωση της Επ.Ο. Προσοτσάνης – Μικρόπολης προς Γραμμένη.

 12. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», συμβατικής δαπάνης 922.692,23 € (με 24% Φ.Π.Α.)., αναδόχου Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.

 13. Έγκριση υπεκμίσθωσης τμήματος 500τ.μ. από το με αρ.4014 αγροτεμάχιο της ΔΚ Προσοτσάνης.

 14. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27€ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email