5ο Δημοτικό Συμβούλιο - Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στις 12 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μμ να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Προσοτσάνη για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. (5η) Τροποποίηση του προύπολογισμού και του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ.έτους 2019

 2. Εγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου

 3. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύναψης συμβολαιογραφικών πράξεων για την αποδοχή δύο δωρεών στο Δήμο

 4. Μίσθωση του δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται εντός του πάρκου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της ΔΚ Προσοτσάνης

 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του συμβουλίου του ΝΠΔΔ, λόγω παραίτησης

 6. Εγκριση της αριθ.25/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με τίτλο «Αναμόρφωση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ.έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας).

 7. Εγκριση της αριθ.26/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με τίτλο «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023»

 8. Εφαρμογή του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 για τις οφειλές της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε»

 9. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 10. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 11. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)

 12. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email