2ο Δημοτικό Συμβούλιο - Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00

dimotiko symboylio

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2019»

Σας καλούμε την Πέμπτη 07-02-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 2η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 2/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.

  2. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου του Δ΄ Τριμήνου 2018.

  3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018.»

  4. Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

  5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.»

  6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός Αντιπλημμυρικών Αυλακίων/Τάφρων στην Τ.Κ. Πύργων» σε ιδιώτη.

  7. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων α) στα πλαίσια του εορτασμού του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας (9/11.03.2019) β) στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821» και εξειδίκευση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων.

  8. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG», συμβατικής δαπάνης 126.120,16 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email