1ο Δημοτικό Συμβούλιο - Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00

dimotiko symboylio

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2019»Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 28-01-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 1η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 2444/Β/2-11-2011) για σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που υπηρετούν στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης κατά την δημοσίευση του Ν.4583/18 στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

2. Επιπλέον επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την κάλυψη του προϋπολογισμού του έργου του Βρεφικού τμήματος και λοιπών αναγκών για το οικονομικό έτος 2019.

3. Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για Εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΠΣΥΠΟΔΕ σε βάρος του Π.Δ.Ε.

4. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων: 1) «Βελτίωση – Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου ΔΚ Προσοτσάνης», 2) «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ Προηγούμενων ετών», 3) «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Προσοτσάνης», 4) «Σύνδεση ΕΕΛ με δίκτυο ύδρευσης».

5. Τροποποίηση της με αριθμό 251/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών: α) παραλαβής προμηθειών β) παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019.

6. Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών έτους 2019.

7. Αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «"Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems – BIO-INNOVATE"», ¨που υποβλήθηκε στην 2η πρόσκληση του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020).

8. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 2788α στο αγρόκτημα Περιχώρας.

9. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: Συντήρηση κτιρίων Τ.Κ. Δήμου Προσοτσάνης.

10. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email