17ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 17η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.(Π.Δ. 75/2011, ΦΕΚ 182/Α/22.8.2011 το οποίο τροποποιήθηκε με το ΠΔ 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/11.10.2019 )

 1. Έγκριση της 14ης τροποποίησης του προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2019.

 2. Προϋπολογισμός Γ΄ Τριμήνου 2019.

 3. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ

 4. Έγκρισή της υπ΄αριθμ. 54/2019 Απόφασης του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα «Παράταση του ωραρίου λειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης κατά μια ώρα για την εξυπηρέτηση των προπονητικών αναγκών ομάδων χειροσφαίρισης κατηγορίας Α1 »

 5. Έγκρισή της υπ΄αριθμ. 60/2019 Απόφασης του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα «Σύμφωνη γνώμη – έγκριση από το νέο Διοικητικό Συμβούλιου της με αριθμ. 74/2018 απόφασης του ΔΣ περί: «Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης».

 6. Έγκρισή της υπ΄αριθμ. 61/2019 Απόφασης του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα «Ορισμός νέου μέλους (τακτικό και αναπληρωματικό) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την με αριθμ. Αποφ. 86/2018 του ΔΣ του ΝΠΔΔ Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου : «Δημιουργία ενός ΝέουΒρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/02-05-2018».

 1. Έγκρισή της υπ΄αριθμ. 62/2019 Απόφασης του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα «Ορισμός νέου μέλους (τακτικό και αναπληρωματικό) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης Δήμου Προσοτσάνης με την αριθμ. 75/2018 του ΔΣ του ΝΠΔΔ Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου : « ένταξης των Παιδικών Σταθμών στην με αριθμ. Στην 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και όλων των διαδικασιών υλοποίησης που θα προκύψουν από αυτή»

 2. Έγκρισή της υπ΄αριθμ. 65/2019 Απόφασης του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

 3. Χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 4. Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 5. Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης.

 6. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης της Γ΄ δόσης και προγραμματισμός κατανομής Δ΄ δόσης 2019.

 7. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης

 8. Περιορισμοί βόσκησης Δασικού Συμπλέγματος Μενοικίου

 9. Έγκριση (ή μη) μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμ. 1219 Κοκκινογείων (λίμνης Κοκκινογείων).

 10. Έγκριση της 23/2019 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , 2ΟΥ ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΕΘΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 11. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Προσοτσάνης»

 12. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη.

 13. Λήψη απόφασης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης.

 14. Έγκριση της 15ης τροποποίησης του προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2019

 15. Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Προσοτσάνης.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email