16ο Δημοτικό Συμβούλιο - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 07-10-2019 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην 16η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 12ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

 2. Έγκριση της 13ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

 3. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄1417/25.04.2018)

 4. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (ΚΥΑ 42188/08.07.2018 ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

 5. Έγκριση της 52/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΠ με θέμα: «Πρόταση αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.»

 6. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄.

 7. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄.

 8. Ορισμός μελών στην επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.

 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς).

 10. Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία για την κίνηση λογαριασμού διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος (Αρ.Λογ.: 1125/26156037).

 11. Έγκριση μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης.

 12. Έγκριση της 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 922.692,23 ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.

 13. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κτιρίων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ 2018», συμβατικής δαπάνης 35.136,78 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.

 14. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης».

 15. Διάθεση και Ψήφιση Πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ.

 16. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών οικοπέδων πλησίον της κεντρικής πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, για την χρησιμοποίηση τους ως χώρους στάθμευσης οχημάτων.

 17. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας.

 18. Α. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη. Β. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή του χρηματικού βοηθήματος.

 19. Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

 20. Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

 21. Λήψη απόφασης για πρόσληψη εργατών δίμηνης απασχόλησης για ανάγκες καθαριότητας.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email